Vertaisohjaajakoulutukset 

 

Verkosta virtaa! -hanke tarjoaa vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille vertaisohjaajille maksuttomat koulutukset erilaisista tietoverkkojen käyttöön tarkoitetuista laitteista ja niiden käytön opastuksesta. Koulutuksissa käydään läpi muun muassa tablettitietokoneiden, älypuhelimien ja kannettavien tietokoneiden ominaisuuksia. Vertaisohjaajana saat uusinta tietoa laitteista ja niiden käytöstä. 

Kenelle koulutus sopii? 
Ohjaajakoulutus soveltuu tietotekniikan hyvin hallitseville. Jos verkkopankissa asiointi, sähköpostin käyttö ja tiedonhaku netissä on sujuvaa, sovit tehtävään! Koska vertaisohjaajakoulutuksen käyneiden henkilöiden odotetaan sitoutuvan vapaaehtoistyön tekemiseen sekä etsimällä opastettavia että opastamalla heitä, on tärkeää, että samalta paikkakunnalta osallistuu useampi henkilö. Muodostatte yhdessä ”vertaisohjaajatiimin”, jonka jäseninä voitte tarvittaessa sekä tukea toisianne että organisoida yhdessä alueenne tietokoneopastuksia. Toivomme kolmea osallistujaa/paikkakunta

Jokainen peruskoulutuksen käynyt henkilö, joka on tehnyt vapaaehtoistyötä on oikeutettu jatkokurssiin, joka järjestetään noin vuoden päästä peruskurssista. Sen jälkeen tarjolla on vielä yhteinen kohtaamispäivä.


Vapaaehtoistyön tekemisen tavoitteet
Maksuton koulutus sisältää opetuksen, ruokailut, matkat ja majoituksen kahden hengen huoneissa. Vastineeksi vertaisohjaaja sitoutuu opastamaan omalla paikkakunnallaan. Tavoitteena on, että jokainen koulutukseen osallistuva henkilö löytää itsenäisesti ja/tai oman yhdistyksen avulla opastettavia (vähintään 10 opastettavaa/opastaja), joita hän opastaa niin monta kertaa, että opastettava oppii käyttämään konetta niin, että hän voi jatkaa itsenäisesti opettelua (vähintään 5 kertaa). Toivomme, että verkko-oppaat sitoutuvat vapaaehtoistyön tekemiseen vähintään vuoden 2017 loppuun asti.

Koulutukset
Hankkeen viimeinen toimintavuosi on meneillä ja vuoden viimeinen peruskoulutus toteutettiin huhtikuussa. Jäljellä oleviin jatkokoulutuksiin lähetämme henkilökohtaisen kutsun peruskurssin käyneille ja vapaaehtoistyötä tekeville vertaisohjaajille. Kohtaamispäiville kutsumme perus- ja jatkokurssin käyneitä vertaisohjausta toteuttaneita ohjaajia. 

Lisätietoja
Projektisuunnittelija Teija Saarinen, teija.saarinen@elakkeensaajat.fi, puh. 09 6126 8436