Vertaisopastajakoulutukset 

 

Verkosta virtaa -toiminta tarjoaa vapaaehtoistyöstä kiinnostuneille vertaisopastajille maksuttomat koulutukset erilaisista tietoverkkojen käyttöön tarkoitetuista laitteista ja niiden käytön opastuksesta. Koulutuksissa käydään läpi muun muassa tablettitietokoneiden, älypuhelimien ja kannettavien tietokoneiden ominaisuuksia. Vertaisopastajana saat uusinta tietoa laitteista ja niiden käytöstä. 

Kenelle koulutus sopii? 
Vertaisopastajakoulutus soveltuu tietotekniikan hyvin hallitseville senioreille. Jos verkkopankissa asiointi, sähköpostin käyttö ja tiedonhaku netissä on sujuvaa, sovit tehtävään! Koska vertaisopastajakoulutuksen käyneiden henkilöiden odotetaan sitoutuvan vapaaehtoistyön tekemiseen sekä etsimällä opastettavia että opastamalla heitä, on tärkeää, että samalta paikkakunnalta osallistuu useampi henkilö. Muodostatte yhdessä ”vertaisopastajatiimin”, jonka jäseninä voitte tarvittaessa sekä tukea toisianne että organisoida yhdessä alueenne tietokoneopastuksia. Toivomme kolmea osallistujaa/paikkakunta

Peruskoulutuksen käynyt opastaja, joka on tehnyt vapaaehtoistyötä on oikeutettu osallistumaan lisäkoulutuksiin, kuten Kohtaamispäiviin ja teemakoulutuksiin.


Vapaaehtoistyön tekemisen tavoitteet
Maksuton koulutus sisältää opetuksen, ruokailut, matkat ja majoituksen kahden hengen huoneissa. Vastineeksi vertaisopastaja sitoutuu opastamaan omalla paikkakunnallaan. Tavoitteena on, että jokainen koulutukseen osallistuva henkilö löytää itsenäisesti ja/tai oman yhdistyksen avulla opastettavia (vähintään 10 opastettavaa/opastaja), joita hän opastaa alkuun kunnes opastettava oppii käyttämään konetta niin, että hän voi jatkaa itsenäisesti opettelua. Opastus voi tapahtua myös ryhmissä yhdessä useamman opstajan kanssa.


Koulutukset
Vuonna 2020 vertaisopastajien peruskoulutuksia järjestetään Virroilla Rajaniemen lomakeskuksessa ja Oulussa. Järjestämme tänä vuonna myös verkkokoulutusta. Ilmoittaudu mukaan koulutukseen sivun vasemman laidan linkkien kautta.

Lisätietoja
Järjestösuunnittelija Joonas Rentola, joonas.rentola@ekl.fi, puh. 050 441 2275
Järjestösuunnittelija Juha Viitanen, juha.viitanen@ekl.fi, puh. 050 408 3376.