Tutustu tästä linkistä Verkosta virtaa -toiminnan esitteeseen.

 

Tule mukaan opastamaan ja oppimaan tietokoneista, netistä ja sähköisistä palveluista!
 

Kolmivuotinen Verkosta virtaa! -hanke päättyi onnistuneesti hyvin tuloksin. Saimme 25.1.2018 STEA:lta rahoituspäätöksen Verkosta virtaa -ikääntyneiden itsenäinen selviytyminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa -toiminnalle. Tuemme siis jatkossakin vertaisopastajia ja koulutamme uusia. 

Verkosta virtaa! -hanke (2015-2017) toteutti yli 65-vuotialle suunnattua opastusta tietokoneiden, tietoverkon ja sähköisten palvelujen käytössä. Opastajana toimii vertaisohjaaja, joka tekee opastuksen vapaaehtoistyönä.

Tilaa Verkosta virtaa -uutiskirje