Tutustu tästä linkistä Verkosta virtaa -toiminnan esitteeseen.

 

Tule mukaan opastamaan ja oppimaan tietokoneista, netistä ja sähköisistä palveluista!
 

Kolmivuotinen Verkosta virtaa! -hanke päättyi onnistuneesti hyvin tuloksin. Saimme 25.1.2018 STEA:lta rahoituspäätöksen Verkosta virtaa -ikääntyneiden itsenäinen selviytyminen digitalisoituvassa yhteiskunnassa -toiminnalle. Tuemme siis jatkossakin vertaisopastajia ja koulutamme uusia. 

Verkosta virtaa! -hanke (2015-2017) toteutti yli 65-vuotialle suunnattua opastusta tietokoneiden, tietoverkon ja sähköisten palvelujen käytössä. Opastajana toimii vertaisohjaaja, joka tekee opastuksen vapaaehtoistyönä.

Tilaa Verkosta virtaa -uutiskirje

Vanhustyön Keskusliiton koolle kutsuma SeniorSurf-verkosto koostuu järjestöjen, kuntien ja säätiöiden työntekijöistä, jotka auttavat ikäihmisiä digitalisaation keskellä.  virtaa -toiminta on verkoston jäsen ja isännöimme verkoston kokoontumista 8.4.

Keskustelun aiheina olivat mm. vapaaehtoistyön kuumat kysymykset: voidaanko vapaaehtoisille tarjota kahvit ja lounaat, verotetaanko matkakorvauksia, voiko työtön työnhakija osallistua vapaaehtoistoimintaa, mitkä ovat vapaaehtoisen oikeudet ja millaisia vakuutuksia vapaaehtoisille on tarjolla ja kuka vapaaehtoiset vakuuttaa.

Liäksi kuulimme Digi arkeen -neuvottelukunnan ratkaisuehdotuksia.