Materiaaleja vertaisopastajille


Tämän sivun vasemmassa reunassa on Materiaaleja vertaisopastajille -linkki, jota klikkaamalla pääset sivulle, jonne on koottu sekä Verkosta virtaa -toiminnassa tuotettuja että muiden tuottamia materiaaleja. Nämä materiaalit ovat suunnattu ensisijaisesti tietotekniikan vertaisopastajille.

Keskusteluryhmä Verkosta virtaa -opastajille

Verkosta virtaa -toiminnan opastajille on oma suljettu Facebook-ryhmä, jonne ylläpito hyväksyy uudet jäsenet:
https://www.facebook.com/groups/1780856925294713

Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminnan opastajien omaan Facebook-ryhmään voi myös liittyä:
https://www.facebook.com/groups/871161762955660

 

Aineistoja ja linkkejä
 

Tälle sivulle on koottu hyödyllistä tietoa muun muassa seuraavista aiheista:

- Eläkeikäisten tietotekniikkayhdistykset Suomessa

- Vapaaehtoistyön tekeminen

- Tietotekniikan opastusmateriaalit aloittelijoille.

Sivulla on runsaasti linkkejä, joista löydät lisää tietoa eri teemoista, jotka
liittyvät ikääntyneisiin ja tietotekniikkaan.

 

Celia

Celia on valtion rahoittama ja ylläpitämä erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa – esimerkiksi äänikirjoina, pistekirjoina ja elektronisina kirjoina. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairauden tai vamman vuoksi vaikeaa. Lukemiseste voi liittyä esimerkiksi lukivaikeuteen, näkövammaan, vanhuuden heikentyneeseen näköön, lihas- tai nivelsairauteen tai muuhun vastaavaan syyhyn. Tällä hetkellä valikoimassa on noin 40 000 eri äänikirjaa, joita voi ladata ja kuunnella suoraan verkosta.
Celian äänikirjojen lainaus
Ilmoittaudu Celian kirjojen käyttäjäksi omassa kirjastossasi. Kaikki yleiset kirjastot eivät vielä tarjoa palvelua, mutta voivat liittyä siihen. Kirjastosi rekisteröi sinut Celian kirjojen lainaajaksi, jos käytät palveluita verkon välityksellä.

 

Digitreenit

Ylen tuottamaa aineistoa digitaitojen opetteluun. Digitreenit koostuvat yli 60:stä selkeästä vinkkijutusta. Niiden avulla voit treenata arjen digitaitoja, aiheina on mm. sosiaalinen media, tietoturva ja erilaiset laitteet. Materiaali on tarkoitettu henkilöille, joilla on jo jonkunlaiset perustaidot hallussa. Verkosta virtaa tykkää ja suosittelee.

 

Eetu ry  

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden eläkeläisjärjestön muodostama yhteistyöelin. Siihen kuuluvat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. EETU antaa lausuntoja, ottaa kantaa ja tapaa säännöllisesti mm. Kelan ja Telan edustajia, kansanedustajia sekä meppejä. EETU järjestää myös seminaareja ja tekee vaikuttamistyötään monissa toimikunnissa.
Kohden vuotta 2020 - näkökulmia digitalisaation vaikutuksista ikääntyvän arkeen
Tammikuussa 2016 julkaistu raportti aiheesta digitalisaatio ja ikääntyminen.
Eetun tilaama tulevaisuuden digivanhus-teksti
Vuonna 2013 laadittu esitelmä aiheesta digitaalisaatio ja ikääntyminen.

 

Enter ry

ENTER ry on Uudellamaalla toimiva yhdistys, joka tarjoaa tietotekniikan opastusta ja vertaistukea senioreille. Enterin vapaaehtoiset vertaisopastajat tarjoavat henkilökohtaista ja maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä monissa paikoissa eri puolilla Uuttamaata sekä etäyhteydellä. Lisäksi ENTER ry järjestää kaikille avoimia tietoiskuja tietotekniikasta sekä toteuttaa jäsenretkiä ja -tilaisuuksia.
ENTER ry:n materiaalipankki
Enterin nettisivuille on kerätty hyödyllistä tietoa mm. laitehankinnoista ja tietoturvasta. Nämä materiaalit löytyvät osoitteesta: www.entersenior.fi/opiskele-itse. Tietoa Enterin opastuksista löytyy osoitteesta: https://www.entersenior.fi/opastus/

 

Ikäinstituutti

Ikäinstituutin säätiö toimii hyvän vanhenemisen puolesta edistämällä ikäihmisten toimintakykyisyyttä ja osallisuutta. Ikinstituutilla on vahva tuntemus sekä alan tutkimuksesta että ikäihmisten arjesta. Ikäinstituutin kaksi osaamisaluetta ovat: liikkuen voimaa vanhuuteen sekä ikäihmisten osallisuus, kohtaaminen ja mielen hyvinvointi. 
Ikäinstituutin vapaaehtoiseksi seniorina tietopaketti
Käy tutustumassa http://www.vapaaehtoiseksi.fi/ sivustoon, johon on koottu yhteen erilaisia vapaaehtoistyön tapoja ja yleistä tietoa vapaaehtoisuudesta.
 

Ikäteknologiakeskus

Ikäteknologiakeskus kokoaa ja välittää ikäteknologiaan liittyvää tietoa ja kokemuksia. Lisäksi se edistää alan toimijoiden yhteistyötä ja tekee vaikuttamistyötä jotta iäkkäiden käyttäjien tarpeet huomioidaan teknologian kehitystyössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Lisää tietoa löytyy osoitteesta: www.valli.fi.
Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin puitteissa tuotettiin oppaita ja tutkimusraportteja. Luettavaa löytyy aiheista kuten tietokonepiste toimivaksi, ikäteknologia-sanasto sekä teknologian käyttö ja asenteet 75–89-vuotiailla. Nämä ja muita Vallin:n julkaisuja voi lukea netissä: http://www.valli.fi/materiaalit/raportit/
 

Ikääntyvien yliopistot

Ikääntyvien yliopistotoimintaa järjestetään n. 80 paikkakunnalla. Ikääntyvien yliopisto on tietoa etsivien, yhteiskunnan ja yhteisön sekä itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden ikääntyvien ihmisten kohtaamispaikka. Ikääntyvien yliopistotoimintaan voi osallistua ilman suorituspaineita pohjakoulutuksesta, ammattitaustasta ja aiemmista opiskeluharrastuksista riippumatta eikä ikärajojakaan tunneta. Toiminta on avointa kaikille. Ikääntyvien yliopiston toimintaa järjestävien yliopistojen yhteistyöelin Suomessa on ikääntyvien yliopiston valtakunnallinen neuvottelukunta, joka tukee ja koordinoi ikääntyvien yliopistotoiminnan kehittämistä. Neuvottelukunta on määritellyt ikääntyvien yliopistotoiminnalle monipuoliset ja kattavat tavoitteet joista yksi on ”vastata konkreettisiin oppimistarpeisiin tietoyhteiskunnan kehityksessä ja tukea ikääntyvien selviytymistä muuttuvassa maailmassa”.  
Jyväskylän yliopiston Ikääntyvien yliopisto
Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston Ikääntyvien yliopiston toimintaan sisältyy tietotekniikkakursseja. Käy tutustumassa mielenkiintoiseen ohjelmaan: https://kesayo.jyu.fi/ikaantyvienyliopisto

 

ITK för seniorer

Svenska Pensionärsförbundet startade projektet år 2010. Från och med 2015 övergick projektet till verksamhet. Målsättningen med verksamheten är att aktivera och öka kunskapen och intresse för datorer och informations- och kommunikationsteknik bland svenska pensionärer i Finland. Verksamheten har organiserats så, att alla lokala pensionärsföreningar har en IT-kontaktperson som koordinerar den lokala verksamheten samt IT-handledare. Deras jobb stöds av IT-koordinatorn som är anställd på kansliet i Helsingfors. Mera information on verksamheten hittas på adressen: https://spfpension.fi/sv/it/

 

Joen Severi ry

Joen Severi ry on Joensuussa sijaitseva vapaaehtoistoimintaan perustuva sitoutumaton senioreiden atk-yhdistys jonka toiminta alkoi vuonna 2010. Sen tarkoitus on kehittää pohjoiskarjalaisten ikäihmisten tietotekniikan perustaitoja. Joen Severi kouluttaa vertaisohjaajia, jotka ohjaavat vapaaehtoistyönä ikäihmisiä tietotekniikan ja netin käytössä. Kohderyhmään kuuluvat ne ikäihmiset, joille kurssimuotoinen opiskelu ei sovi tai aloituskynnys on muuten liian korkea.
Joen Severi ry:n materiaalipankki
Joen Severi ry:n nettisivuilla on monipuolinen materiaalipankki. Sieltä löytyy runsaasti hyödyllistä tietoa kenelle tahansa tietokoneista ja netistä kiinnostuneelle sekä ohjaajille ohjauksen tueksi. 
 

Miina Sillanpään Säätiö

Miina Sillanpään Säätiö järjestää, edistää ja tukee työikäisten ja vanhusten kuntoutusta, vanhusten asumista ja muita vanhuspalveluja, kansanterveyttä vahvistavaa tutkimusta ja kehittämistä. Säätiön Muistipuisto® on verkkosivusto, joka sisältää aivoterveyttä tukevaa tietoa, tekemistä ja käytännön vinkkejä. Käyttäjä oppii puistossa myös aivojen toimintakykyä edistäviä keinoja. https://www.muistipuisto.fi/

 

Mukanetti ry

Mukanetti ry on Tampereella aktiivisesti toimiva yhdistys. Siinä on yli 1000 jäsentä ja laaja yhteistyöverkosto. Mukanetin tavoite on antaa yli 50-vuotiaille seniorikansalaisille tietotekniikan perusvalmiuksia järjestämällä koulutusta sekä ohjausta opastuspisteissä. Opastajana toimivat vapaaehtoiset vertaisohjaajat. Mukanet tarjoaa vertaisohjaajatoiminnasta kiinnostuneille henkilöille maksuttoman koulutuksen. Ohjausta voi tehdä kursseilla, opastuspisteissä tai kotona.
Mukanetin ohjeita 
https://www.mukanetti.net/opastussivut/        


ReSurf -projekti

Reumaliiton kolmivuotisen ReSurf -esteetön ensikosketus nettiin -projektin (2016-2018) tavoitteena on aktivoida ikääntyviä (erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia maaseutupaikkakunnilla asuvia henkilöitä) IC-teknologian käyttöön. Tavoitteena on myös lisätä ihmisten omatoimisuutta, elämänhallintaa, sosiaalisia verkostoja ja omahoitomahdollisuuksia. Lisäksi projektissa kehitetään Reumaliiton verkkopalveluita ja -sivustoja, digitoimijuutta sekä SoMe-vaikuttamista vastaamaan jäsenyhdistysten, asiantuntijoiden sekä jäsenten ja heidän läheistensä tarpeisiin. 


Papunet

Papunet-tiimi on osa Kehitysvammaliiton Saavutettavuusyksikköä. Papunet edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallistumista ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Papunet on tuottanut Papunet-verkkosivuston, joka on saavutettava verkkosivusto eri keinoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville ihmisille.
Papunetin Pelisivut
Papunetin Pelisivuilta löytyy palapelejä, tarkkuuspelejä, sudokuja, dominoja, muistipelejä ja ensipelejä. 

 

Savonetti ry

Savonetti ry on vapaaehtoistoimintaan perustuva sitoutumaton senioreiden ATK-yhdistys yhdistys. Yhdistys edistää Kuopion ja Pohjois-Savon alueella seniori-ikäisten valmiuksia hyödyntää tietotekniikkaa toiminnoissaan. Vertaistuki auttaa esimerkiksi niitä senioreita, joille kurssimuotoinen opiskelu ei syystä tai toisesta sovi tai aloituskynnys tietotekniikan opiskeluun on liian korkea. Savonetin toiminta on suunnattu tietotekniikan alkeiden opettelussa apua tarvitseville senioreille. Ohjaus tapahtuu nettipisteissä ympäri toimialuetta. Henkilökohtaisista ohjaustuokioista voi sopia eri nettipisteiden tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.
Savonetin tuutorivinkit
Savonetin sivuille on koottu tietoa vertaisohjaajia kiinnostavista aiheista kuten käyttöjärjestelmistä ja ohjelmista, tietoturvasta ja pankkiasioinnista. 
https://www.savonetti.fi/

 

SenioriJelppi

Turussa ikääntyneet saavat tietoteknistä ohjausta SenioriJelpistä. Ilmaista tietoteknistä ohjausta saa kahtena päivänä viikossa. Tarjolla on myös kursseja.

 

SeniorSurf

SeniorSurf on Vanhustyön Keskusliiton valtakunnallinen kampanja, joka rohkaisee ikääntyviä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. SeniorSurf on tuottanut opastusmateriaaleja netin käytöstä. 
SeniorSurfin opastusmateriaalit
SeniorSurf on tuottanut ohjeita verkkopankkien käytöstä, erilaisista tietokoneista, nettisivujen kuvakkeista ja sosiaalisesta mediasta. Opastusmateriaalit löydät osoitteesta: https://seniorsurf.fi/digiopastajat/materiaalipankki/
Ja linkkejä muiden tahojen aineistoihin: https://www.seniorsurf.fi/opastusmateriaalit/
Tutustu myös SeniorSurfin Facebook-sivuihin: https://www.facebook.com/seniorsurf.suomi

 

SenioriVerkko

SenioriVerkko -projekti (2014–2017, 2018-2020) edistää iäkkäiden toimintakykyä sekä osallisuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta. Tieto- ja viestintätekniikka on hauskaa, hyödyllistä ja tuo iäkkäänkin elämään uusia ulottuvuuksia. SenioriVerkko-projekti viestittää, että hyvinvointia voidaan luoda tieto- ja viestintätekniikan kautta.

 

Sitra

Sitra on eduskunnan alainen rahasto. Sen tarkoitus on edistää Suomen talouden määrällistä ja laadullista kasvua, vakaata ja tasapainoista kehitystä sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä.  Sitrassa työskennellään erilaisten teemojen kuten ekologia, talous, tulevaisuus, yhteiskunta ja hyvinvointi. Hyvinvointi-teeman yksi alateema on ikäihmiset.
Sitran julkaisut vapaaehtoistoiminnasta
Yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Sitra on julkaissut oppaan ”Varmasti vapaaehtoinen. Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa”.
Toinen julkaisu aiheesta on nimeltään ”Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille. Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt”.

 

Taina Euron oppimateriaali

Sosiaalinen media senioreille” on netissä sijaitseva itseopiskelumateriaali sosiaalisen median maailmaan. Materiaalissa käsitellään Facebook, Instagram, Twitter ja blogi.


Tampereen kirjasto

Useat kirjastot tarjoavat tietotekniikan kursseja asiakkailleen.
Esimerkkinä Tampereen kaupunginkirjasto.
https://www.tampere.fi/kirjastot/digitukea-kirjastosta

 

Tieke

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry on riippumaton verkostojen rakentaja, jonka jäsenet ja yhteistyökumppanit edustavat laajaa kirjoa eri toimijoita. Niiden yhteinen nimittäjä on kehittää tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän parhaaksi. Tieken toimintatapa on useimmiten erilaisten hankkeiden käynnistäminen ja toteuttaminen. Valikoiduilla alueilla käynnistetään hankkeita yhteistyössä tietoyhteiskunnan ydintoimijoiden kanssa. https://tieke.fi/

 

Tikas

Tikas on erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitojen (TVT) opettamiseen kehitetty pedagoginen koulutusmalli, jonka tavoitteena on tarjota helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia TVT-taitoja. Vaikka Tikas-malli on suunniteltu erityistä tukea tarvitseville, hyödynnetään sitä vahvasti myös yleisopetuksessa sekä esimerkiksi ikäihmisten opetuksessa. Tikaksen avulla TVT-taitojen opettaminen on helpompaa ja yksilöllisempää, ja oppija voi edetä oppimisessa omien tavoitteidensa ja kykyjensä mukaan. Koulutusmallin ydinajatuksena onkin, että opetuksen tulisi olla joustavaa, kannustavaa ja yksilön omat tarpeet huomioivaa opetusta.
Tikaksen selkokieliset tieto- ja viestintätekniikan oppikirjat
Tikas-kirjasarjan tavoitteena on tarjota helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja. Oppikirjoja on tehty seitsemän kappaletta aiheista Excel, PowerPoint, Word, Windows, Internet, Digikuvaus ja verkkoposti. Lisätietoa ja osto-ohjeet:https://www.opike.fi/?mod=products&category=2


Valtiovarainministeriön AUTA -hanke

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli – autetaan asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä oli Valtionvarainministeriön (7/2016 - 12/2017) hanke.

Auta-hankkeen tavoitteina oli mm. valmistella toimivat käytännöt digitaalisten palveluiden käytön tukeen ja valmistella toimivat käytännöt tukea niitä asiakkaita, jotka eivät itse pysty käyttämään digitaalisia palveluja. Valtiovarainministeriö teki kokeiluja aiheesta ja kuuli kokemuksia jo toimivista tavoista tukea asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä. Hankkeen loppuraportti on lausuntokierroksella 5.3.2018 saakka.


Web-tietopalvelu

Web-tietopalvelu on 2016 perustetun Datakehitys-nimisen yrityksen maksuton palvelu; tieto- ja tukipalveluportaali eri-ikäisille suomalaisille tietoteknologian ja verkkopalvelujen käyttäjille. Palvelu on tarkoitettu tietotekniikan ja sähköisen asioinnin tietotaito-tarpeisiin, palvelua päivitetään säännöllisesti kuukausittain. Mm. termi digitaidot on selitetty selkeästi, digisanasto löytyy kuten myös ohjeet suosituimpien digitaalisten palveluiden käyttöön.
https://www.webtieto.com/p/digitaidot.html
https://www.webtieto.com/p/digisanasto_11.html
Tukisivuston materiaalia voi vapaasti käyttää esimerkiksi koulutus- tai opastusmateriaalina. 


Werkkoviestijät ry

Werkkoviestijät ry on Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL ry:n jäsenten vuonna 2007 perustama yhdistys. Werkkoviestijät tarjoaa vertaistoimintaa ja yhdessäoloa tietotekniikkaan liittyvien aiheiden parissa. Yhdistyksen jäsenetuja ovat keskustelufoorumi Wiestikapula ja Linkkiwinkit-materiaali sekä noin 8 kertaa vuodessa ilmestyvä Jäsenwiesti ja Wiestikapula. Jäsenwiesti ja Linkkiwinkki tarjoavat ohjeita ja tietoa ajankohtaisista tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä asioista. Jäsenet voivat osallistua myös lukupiireihin ja matkoihin. Jäsenet tapaavat kerran kuussa Helsingissä.
https://werkkoviestijat.elakkeensaajat.fi/hyotylinkkeja/

 

Maksullisia palveluita:

 

Helppy Oy

Senioripalvelu Helppyn kautta kotiin saa lähialueella asuvan helpperin, joka auttaa monipuolisesti teknologiaopastuksessa, esimerkiksi: modeemin asennuksessa, puhelimen tai tabletin käytössä, sähköpostin lähettämisessä tai vaikkapa verkkokauppashoppailussa. Monet ikäihmiset ovat myös käyneet yhdessä helpperinsä kanssa kaupoilla esimerkiksi ostamassa uuden puhelimen.
Helpperipalvelu maksaa 38 €/tunti, kotitalousvähennyksen jälkeen 22,80 €/tunti.
Helpperin voi tilata soittamalla numeroon 010 299 8 299 tai nettisivuilta: www.helppy.fi.

 

Fiksari Finland Oy

Fiksarit auttavat senioreita päivittäisissä digipulmissa – tietokoneiden, älypuhelinten ja tablettien, internet-yhteyksien ja tulostinten käytössä sekä yleisesti digitaalisten palveluiden hyödyntämisessä.
Fiksareiksi rekrytoidaan ja koulutetaan paikallisia nuoria ja yhdistetään näin apua tarvitsevat seniorit ja digitaitoiset nuoret. Asiakas voi tilata fiksarin kotiinsa soittamalla palvelunumeroon. Palvelu maksaa 60 €/tunti + matkakulu 29-49 €, vähimmäislaskutus 89 €. Lisätietoa: www.fiksari.fi

 

 

Kuva: Kahvilla / Riikka Aminoff