Aineistoja ja linkkejä
 

Tälle sivulle on koottu hyödyllistä tietoa muun muassa seuraavista aiheista:

- Eläkeikäisten tietotekniikkayhdistykset Suomessa

- Vapaaehtoistyön tekeminen

- Tietotekniikan opastusmateriaalit aloittelijoille.

Sivulla on runsaasti linkkejä, joista löydät lisää tietoa eri teemoista, jotka liittyvät ikääntyneisiin ja tietotekniikkaan.

 

Celia

Celia on valtion rahoittama ja ylläpitämä erikoiskirjasto, joka tuottaa ja välittää kirjallisuutta saavutettavassa muodossa – esimerkiksi äänikirjoina, pistekirjoina ja elektronisina kirjoina. Celian kirjoja voivat käyttää kaikki, joille tavallisen kirjan lukeminen on sairauden tai vamman vuoksi vaikeaa. Lukemiseste voi liittyä esimerkiksi lukivaikeuteen, näkövammaan, vanhuuden heikentyneeseen näköön, lihas- tai nivelsairauteen tai muuhun vastaavaan syyhyn. Tällä hetkellä valikoimassa on noin 40 000 eri äänikirjaa, joita voi ladata ja kuunnella suoraan verkosta.
Celian äänikirjojen lainaus
Ilmoittaudu Celian kirjojen käyttäjäksi omassa kirjastossasi. Kaikki yleiset kirjastot eivät vielä tarjoa palvelua, mutta voivat liittyä siihen. Kirjastosi rekisteröi sinut Celian kirjojen lainaajaksi, jos käytät palveluita verkon välityksellä.

 

Eetu ry  

Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry on kuuden eläkeläisjärjestön muodostama yhteistyöelin. Siihen kuuluvat Eläkeliitto ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Kansallinen senioriliitto ry, Kristillinen Eläkeliitto ry ja Svenska pensionärsförbundet rf. EETU antaa lausuntoja, ottaa kantaa ja tapaa säännöllisesti mm. Kelan ja Telan edustajia, kansanedustajia sekä meppejä. EETU järjestää myös seminaareja ja tekee vaikuttamistyötään monissa toimikunnissa.
Kohden vuotta 2020 - näkökulmia digitalisaation vaikutuksista ikääntyvän arkeen
Tammikuussa 2016 julkaistu raportti aiheesta digitalisaatio ja ikääntyminen.

Eetun tilaama tulevaisuuden digivanhus-teksti
Vuonna 2013 laadittu esitelmä aiheesta digitaalisaatio ja ikääntyminen.

 

Enter ry

Enter ry on pääkaupunkiseudulla toimiva yhdistys, joka tarjoaa tietotekniikan opastusta ja vertaistukea senioreille. Enter ry:n vapaaehtoiset vertaisopastajat tarjoavat henkilökohtaista ja maksutonta opastusta tietokoneiden, tablettien ja kännyköiden käytössä monissa paikoissa eri puolilla pääkaupunkiseutua. Lisäksi Enter ry järjestää noin 70 kaikille avointa tietoiskua tietokoneista ja kännyköistä vuodessa, toteuttaa jäsenretkiä ja – tilaisuuksia sekä osallistuu tietotekniikkaan liittyviin julkisiin hankkeisiin.
Enter ry:n materiaalipankki
Enter ry:n nettisivuille on kerätty hyödyllistä tietoa laitehankinnoita ja tietoturvasta. Nämä materiaalit löytyvät osoitteesta: https://www.entersenior.fi/vinkkeja-ja-videoita/​
 

Ikäinstituutti

Ikäinstituutin säätiö toimii hyvän vanhenemisen puolesta edistämällä ikäihmisten toimintakykyisyyttä ja osallisuutta. Ikäinstituutti on asiantuntijaorganisaatio, jolla on vahva tuntemus sekä alan tutkimuksesta että ikäihmisten arjesta. Ikäinstituutin kaksi osaamisaluetta ovat: liikkuen voimaa vanhuuteen sekä ikäihmisten osallisuus, kohtaaminen ja mielen hyvinvointi. Ikäinstituutin Vapaaehtoiseksi seniorina -hankkeen (2007–2011) puitteissa tuotetut sivustot esittelevät vapaaehtoistoimintaa ikääntymisen näkökulmasta. Sisältö on suunnattu kannustamaan eläkeikäisiä mukaan vapaaehtoistoimintaan. 
Ikäinstituutin vapaaehtoiseksi seniorina tietopaketti
Käy tutustumassa http://www.vapaaehtoiseksi.fi/ sivustoon, johon on koottu yleistä tietoa vapaaehtoisuudesta. Aiheita ovat muun muassa vapaaehtoistyön motiivit, roolit ja periaatteet.

 

Ikäteknologiakeskus

Ikäteknologiakeskus on asiantuntijakeskus, joka kokoaa ja välittää ikäteknologiaan liittyvää tietoa ja kokemuksia. Lisäksi se edistää alan toimijoiden yhteistyötä ja tekee vaikuttamistyötä jotta iäkkäiden käyttäjien tarpeet huomioidaan teknologian kehitystyössä ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Lisää tietoa löytyy osoitteesta: www.valli.fi
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön keskusliitto ovat toteuttaneet yhdessä Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin vuosina 2010-2014. Sen tavoitteena on teknologian keinoin tukea ikäihmisten hyvää arkea ja kotona asumista ja helpottaa ikäihmisten parissa työskentelevien työtä.
Ikäinstituutin Käyttäjälle kätevä teknologia -projektin julkaisut
Projektin puitteissa on tuotettu monia mielenkiintoisia julkaisuja kuten oppaita ja tutkimusraportteja. Luettavaa löytyy aiheista kuten tietokonepiste toimivaksi, ikäteknologia-sanasto sekä teknologian käyttö ja asenteet 75–89-vuotiailla. Nämä ja muita Vallin:n julkaisuja voi lukea netissä: http://www.valli.fi/materiaalit/raportit/

Ikääntyvien yliopistot

Ikääntyvien yliopistotoimintaa järjestetään n. 80 paikkakunnalla. Ikääntyvien yliopisto on tietoa etsivien, yhteiskunnan ja yhteisön sekä itsensä kehittämisestä kiinnostuneiden ikääntyvien ihmisten kohtaamispaikka. Ikääntyvien yliopistotoimintaan voi osallistua ilman suorituspaineita pohjakoulutuksesta, ammattitaustasta ja aiemmista opiskeluharrastuksista riippumatta eikä ikärajojakaan tunneta. Toiminta on avointa kaikille. Ikääntyvien yliopiston toimintaa järjestävien yliopistojen yhteistyöelin Suomessa on ikääntyvien yliopiston valtakunnallinen neuvottelukunta, joka tukee ja koordinoi ikääntyvien yliopistotoiminnan kehittämistä. Neuvottelukunta on määritellyt ikääntyvien yliopistotoiminnalle monipuoliset ja kattavat tavoitteet joista yksi on ”vastata konkreettisiin oppimistarpeisiin tietoyhteiskunnan kehityksessä ja tukea ikääntyvien selviytymistä muuttuvassa maailmassa”.  
Jyväskylän yliopiston Ikääntyvien yliopisto
Esimerkiksi Jyväskylän yliopiston Ikääntyvien yliopiston toimintaan sisältyy tietotekniikkakursseja. Käy tutustumassa mielenkiintoiseen ohjelmaan: https://kesayo.jyu.fi/ikaantyvienyliopisto

 

Ilolla unelmatehdas Oy

Ilolla Oy on vuonna 2012 perustettu pääkaupunkiseudulla toimiva yritys. Yritys tarjoaa erilaisia palveluita, joiden tuottajina ja kehittäjinä toimivat eläkeläiset ja +55-vuotiaat. Yrityksen yksi palvelu on nimeltään ”Digikonkari IT-palvelut”. Digikonkarit ovat varttuneita IT-asiantuntijoita, joilla kokemusta ja osaamista tietotekniikasta. He auttavat uusien laitteiden käyttöönotossa ja ohjelmien asennuksessa sekä opastavat tietokoneen käytössä. Käyntiveloitus on 54 €/h (kotitalousvähennyskelpoinen). Lisää tietoa palveluista: 
http://ilolla.fi/digikonkari-it-palvelut/it-tuki-kotiin/

 

ITK för seniorer

Svenska Pensionärsförbundet startade projektet år 2010. Från och med 2015 övergick projektet till verksamhet. Målsättningen med verksamheten är att aktivera och öka kunskapen och intresse för datorer och informations- och kommunikationsteknik bland svenska pensionärer i Finland. Verksamheten har organiserats så, att alla lokala pensionärsföreningar har en IT-kontaktperson som koordinerar den lokala verksamheten samt IT-handledare. Deras jobb stöds av IT-koordinatorn som är anställd på kansliet i Helsingfors. Mera information on verksamheten hittas på adressen: http://it.spfpension.fi/projektinfo/

 

Joen Severi ry

Joen Severi ry on Joensuussa sijaitseva vapaaehtoistoimintaan perustuva sitoutumaton senioreiden atk-yhdistys jonka toiminta alkoi vuonna 2010. Sen tarkoitus on kehittää pohjoiskarjalaisten ikäihmisten tietotekniikan perustaitoja. Joen Severi kouluttaa vertaisohjaajia, jotka ohjaavat vapaaehtoistyönä ikäihmisiä tietotekniikan ja netin käytössä. Kohderyhmään kuuluvat ne ikäihmiset, joille kurssimuotoinen opiskelu ei sovi tai aloituskynnys on muuten liian korkea.
Joen Severi ry:n materiaalipankki
Joen Severi ry:n nettisivuilla on monipuolinen materiaalipankki. Sieltä löytyy runsaasti hyödyllistä tietoa kenelle tahansa tietokoneista ja netistä kiinnostuneelle sekä ohjaajille ohjauksen tueksi. 
 

LähiVerkko

LähiVerkko (2013-2017) on Eläkeliiton ja Ehkäisevä päihdetyö (EHYT) ry:n yhteinen kehittämisprojekti. Projektin tavoitteena on tietotekniikan avulla kehittää keinoja, jotka lisäävät ikäihmisen tietoja ja taitoja tietotekniikkaan liittyen, vapaaehtoistoiminnan toteuttamista ja siihen osallistumista sekä mahdollisuuksia ylläpitää olemasa olevia ja luoda uusi ihmissuhteita.  
LähiVerkon Neuvontapalvelu 
LähiVerkon neuvontapalvelussa autetaan erilaisten teknologiaan liittyvien ongelmien ja kysymysten ratkaisemisessa. Nettineuvontapalvelustamme voi kysyä nimettömästi neuvoja erilaisiin tietotekniikkaan liittyviin pulmiin. Nettineuvontapalvelun aukioloajat ja chatin käyttöohjeet löydät osoitteesta: www.lahiverkko.fi/neuvontapalvelu
LähiVerkon Oppisoppi
LähiVerkon Oppisoppi nettisivuilta löytyy ohjeita, mm. sähköposti-ohje ja Skype-ohje sekä ATK-sanastoa suomeksi ja englanniksi. www.lahiverkko.fi/oppisoppi/
LähiVerkon Netikäs -mediasivistymateriaalissa käsitellään teemoja kuten sosiaalinen media, tietoturva ja media ennen ja nyt. Materiaalien on tarkoitus auttaa alkuun tämän päivän mediamaailman ymmärtämisessä. Upeat, inspiroivat ja hyödylliset materiaalit löydät osoitteessa: www.lahiverkko.fi/netikas
 

Miina Sillanpään Säätiö

Miina Sillanpään Säätiö järjestää, edistää ja tukee työikäisten ja vanhusten kuntoutusta, vanhusten asumista ja muita vanhuspalveluja, kansanterveyttä vahvistavaa tutkimusta ja kehittämistä. Säätiön Muistiluuri -hankkeessa (2013 - 2015) kehitettiin harjoitusohjelmia aivojen toiminnalle. Monipuolinen ja mielekäs tekeminen edistävät ikääntyvien aivojen toimintaa ja palautumista päivittäisen elämän paineissa.
Muistiluuri-hankkeen harjoitusohjelmat
Muistiluuri-hankkeessa on kehitetty kaksi eri harjoitusohjelmaa: Muistiluuri FORAMENCognitiveTablet ja Yhteinen sävel. Muistiluuri FORAMENCognitiveTablet – harjoituksien avulla voit harjoitella muistin lisäksi päättely-, ongelmanratkaisua ja hahmottamiskykyä. Yhteisen sävelen harjoitukset haastavat elämän varrella pitkäkestoiseen muistii kertynyttä muistiainesta kuten musiikillisia muistoja ja tiedollista muistiainesta. Harjoituksiin sisältyy muun muassa musiikki-, sananlasku- ja tietovisailua. Toiminnallisten harjoitusten avulla voi laulaa, liikkua ja rentoutua joko yksin tai yhdessä. Maksuttomat harjoitukset (jotka toimivat Google Chrome selaimella) löydät osoitteesta: http://www.miinasillanpaa.fi/aivotreeni/

 

Mukanetti ry

Mukanetti ry on Tampereella aktiivisesti toimiva yhdistys. Siinä on yli 1000 jäsentä ja laaja yhteistyöverkosto. Mukanetin tavoite on antaa yli 50-vuotiaille seniorikansalaisille tietotekniikan perusvalmiuksia järjestämällä koulutusta sekä ohjausta opastuspisteissä. Opastajana toimivat vapaaehtoiset vertaisohjaajat. Mukanet tarjoaa vertaisohjaajatoiminnasta kiinnostuneille henkilöille maksuttoman koulutuksen. Ohjausta voi tehdä kursseilla, opastuspisteissä tai kotona.
Mukanetin ohjeita 
Mukanetin selkokielikerhon aktiivien tekemä selkeä ohje kännykän hankkijalle:
http://www.mukanetti.net/matkapuhelin_osto.pdf
Mukanetin vertaisohjaajien tekemiä ohjeita mm. älypuhelimista, kuvankäsittelystä ja Skype-puheluista: http://www.mukanetti.net/materiaalipankki.htm

 

Osalliseksi tietoyhteiskunnasta -hanke Osku

Osku-hanke (2016–2018) edistää ikäihmisten valmiuksia käyttää sähköisiä palveluita ja tietoteknologiaa. Tavoitteena on lisätä ikäihmisten tietoteknistä osaamista ja rohkaista heitä käyttämään sähköisiä palveluita. Hankkeen toisena tavoitteena on luoda vertaisohjaajaverkosto, jossa vertaisohjaajat, nettiopastajat toimivat ikäihmisten tukena tietoteknologian ja sähköisten palveluiden käytössä. Hanke toteutetaan EU:n maaseuturahaston tuella. Lisäksi hanketta rahoittaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote, Lemin kunta, Luumäen kunta, Rautjärven kunta, Ruokolahden kunta, Savitaipaleen kunta, Taipalsaaren kunta, Miehikkälän kunta ja Virolahden kunta.                


ReSurf -projekti

Reumaliiton kolmivuotisen ReSurf -esteetön ensikosketus nettiin -projektin (2016-2018) tavoitteena on aktivoida ikääntyviä (erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavia maaseutupaikkakunnilla asuvia henkilöitä) IC-teknologian käyttöön. Tavoitteena on myös lisätä ihmisten omatoimisuutta, elämänhallintaa, sosiaalisia verkostoja ja omahoitomahdollisuuksia. Lisäksi projektissa kehitetään Reumaliiton verkkopalveluita ja -sivustoja, digitoimijuutta sekä SoMe-vaikuttamista vastaamaan jäsenyhdistysten, asiantuntijoiden sekä jäsenten ja heidän läheistensä tarpeisiin. 


Papunet

Papunet-tiimi on osa Kehitysvammaliiton Saavutettavuusyksikköä. Papunet edistää puhevammaisten sekä muiden oppimisessa, ymmärtämisessä ja kommunikoinnissa tukea tarvitsevien ihmisten osallistumista ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Papunet on tuottanut Papunet-verkkosivuston, joka on saavutettava verkkosivusto eri keinoin kommunikoiville ja tietokonetta käyttäville ihmisille.
Papunetin Pelisivut
Papunetin Pelisivuilta löytyy palapelejä, tarkkuuspelejä, sudokuja, dominoja, muistipelejä ja ensipelejä. 

 

Savonetti ry

Savonetti ry on vapaaehtoistoimintaan perustuva sitoutumaton senioreiden ATK-yhdistys yhdistys. Yhdistys edistää Kuopion ja Pohjois-Savon alueella seniori-ikäisten valmiuksia hyödyntää tietotekniikkaa toiminnoissaan. Vertaistuki auttaa esimerkiksi niitä senioreita, joille kurssimuotoinen opiskelu ei syystä tai toisesta sovi tai aloituskynnys tietotekniikan opiskeluun on liian korkea. Savonetin toiminta on suunnattu tietotekniikan alkeiden opettelussa apua tarvitseville senioreille. Ohjaus tapahtuu nettipisteissä ympäri toimialuetta. Henkilökohtaisista ohjaustuokioista voi sopia eri nettipisteiden tarjoamien mahdollisuuksien mukaan.
Savonetin tuutorivinkit
Savonetin sivuille on koottu tietoa vertaisohjaajia kiinnostavista aiheista kuten käyttöjärjestelmistä ja ohjelmista, tietoturvasta ja pankkiasioinnista. 
https://sites.google.com/site/savonettiry/tuutoreille
Savonetin seniorilinkit
Savonetin sivuilla on runsas ja monipuolinen linkkivalikoima eri sivustoille:
https://sites.google.com/site/savonettiry/seniorilinkit

 

SenioriJelppi

Turussa ikääntyneet saavat tietoteknistä ohjausta SenioriJelpistä. Ilmaista tietoteknistä ohjausta saa kahtena päivänä viikossa. Tarjolla on myös kursseja.

 

SenioriPC

SenioriPC on vuonna 2003 perustettu suomalaisen Practitec Oy:n nimisen yrityksen palvelu. SeniorPC:ltä voi ostaa niin kutsutun helppokäyttötietokoneen sekä asennus-, että huolenpitopalveluita laitteelle. SeniorPC tietokoneet ovat Acer-merkkisiä ja niissä on Linux-käyttöjärjestelmä. Jälleenmyyjiä on noin neljälläkymmenellä paikkakunnalla. 

 

SeniorSurf

SeniorSurf on Vanhustyön Keskusliiton kampanja, jonka tarkoitus on rohkaista ikääntyviä ihmisiä tarttumaan tietokoneisiin ja nettiin. SeniorSurf on tuottanut opastusmateriaaleja netin käytöstä. 
SeniorSurfin opastusmateriaalit
SeniorSurf on tuottanut ohjeita verkkopankkien käytöstä, erilaisista tietokoneista, nettisivujen kuvakkeista ja sosiaalisesta mediasta. Opastusmateriaalit löydät osoitteesta: www.vtkl.fi/fin/kampanjat/seniorsurf/opastusmateriaaleja_surffailijoille/
Tutustu myös SeniorSurfin Facebook-sivuihin: https://www.facebook.com/seniorsurf.suomi

 

SenioriVerkko

SenioriVerkko - hyvinvointia mobiilisti (2014–2017) on projekti, jonka tavoite on edistää iäkkäiden toimintakykyä sekä osallisuutta tieto- ja viestintätekniikan kautta. SenioriVerkkolaiset uskovat, että tieto- ja viestintätekniikka on hauskaa, hyödyllistä ja tuo iäkkäänkin elämään uusia ulottuvuuksia. SenioriVerkko-projekti viestittää, että hyvinvointia voidaan luoda tieto- ja viestintätekniikan kautta.
SenioriVerkon materiaalit
SenioriVerkko on kerännyt esimerkiksi tietoa ikääntyneille soveltuvista sovelluksista, kokeillut erilaisia sosiaalisen median sähköisiä työvälineitä ja kuvaillut niiden käyttöä. Tutustu näihin osoitteessa: http://www.senioriverkko.com/materiaalit

 

Sitra

Sitra on eduskunnan alainen rahasto. Sen tarkoitus on edistää Suomen talouden määrällistä ja laadullista kasvua, vakaata ja tasapainoista kehitystä sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä.  Sitrassa työskennellään erilaisten teemojen kuten ekologia, talous, tulevaisuus, yhteiskunta ja hyvinvointi. Hyvinvointi-teeman yksi alateema on ikäihmiset.
Sitran julkaisut vapaaehtoistoiminnasta
Yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa Sitra on julkaissut oppaan ”Varmasti vapaaehtoinen. Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa”.  Toinen julkaisu aiheesta on nimeltään ”Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille. Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt”.

 

Taina Euron oppimateriaali

Sosiaalinen media senioreille” on netissä sijaitseva itseopiskelumateriaali sosiaalisen median maailmaan. Materiaalissa käsitellään Facebook, Instagram, Twitter ja blogi.


Tampereen kirjasto

Tampereen kaupunginkirjasto/Pirkanmaan maakuntakirjasto tarjoaa runsaasti tietotekniikan kursseja asiakkailleen. Lisäksi kurssimateriaalit ovat kaikkien käytössä kirjaston nettisuvuilla. Materiaaleja löytyy eri aiheista kuten Picasa, Facebook, ilmaisohjelmien lataaminen netistä, tietokoneen päivittäminen, tallentaminen CD-/DVD-levylle, tallentaminen muistitikulle, tekstinkäsittelyn alkeet, tietoturva, tabletti tutuksi sekä tietokoneen ja internetin jatkokurssi.
Teemakurssien kurssimateriaalit löytyvät osoitteesta:
http://kirjasto.tampere.fi/kurssit-ja-opetus/teemakurssit/


Tieke

Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus Tieke ry on riippumaton verkostojen rakentaja, jonka jäsenet ja yhteistyökumppanit edustavat laajaa kirjoa eri toimijoita. Niiden yhteinen nimittäjä on kehittää tietoyhteiskuntaa kansalaisten ja elinkeinoelämän parhaaksi. Tieken toimintatapa on useimmiten erilaisten hankkeiden käynnistäminen ja toteuttaminen. Valikoiduilla alueilla käynnistetään hankkeita yhteistyössä tietoyhteiskunnan ydintoimijoiden kanssa.
Tieken julkaisu
Tieke on tuottanut julkaisun ”Seniorit tieto- ja viestintäteknologian käyttäjiksi – Vertaisohjauksen hyvät käytännöt vuonna 2011. Julkaisu on tehty päätöksenteon ja suunnittelun pohjaksi, kun tavoitellaan valtakunnalliseen yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia senioreiden tieto- ja viestintätekniikkavalmiuksien lisäämiseen. 

 

Tikas

Tikas on erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitojen (TVT) opettamiseen kehitetty pedagoginen koulutusmalli, jonka tavoitteena on tarjota helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia TVT-taitoja. Vaikka Tikas-malli on suunniteltu erityistä tukea tarvitseville, hyödynnetään sitä vahvasti myös yleisopetuksessa sekä esimerkiksi ikäihmisten opetuksessa. Tikaksen avulla TVT-taitojen opettaminen on helpompaa ja yksilöllisempää, ja oppija voi edetä oppimisessa omien tavoitteidensa ja kykyjensä mukaan. Koulutusmallin ydinajatuksena onkin, että opetuksen tulisi olla joustavaa, kannustavaa ja yksilön omat tarpeet huomioivaa opetusta.
Tikaksen selkokieliset tieto- ja viestintätekniikan oppikirjat
Tikas-kirjasarjan tavoitteena on tarjota helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia tieto- ja viestintätekniikan perustaitoja. Oppikirjoja on tehty seitsemän kappaletta aiheista Excel, PowerPoint, Word, Windows, Internet, Digikuvaus ja verkkoposti. Lisätietoa ja osto-ohjeet: http://www.tikas.fi/tikas_yleiskielellae/oppikirjat/


Valtiovarainministeriön AUTA -hanke

Asiakaspalvelun uusi toimintamalli – autetaan asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä on Valtionvarainministeriön (7/2016 - 12/2017) hanke.

Auta-hankkeen tavoitteina on mm. valmistella toimivat käytännöt digitaalisten palveluiden käytön tukeen ja valmistella toimivat käytännöt tukea niitä asiakkaita, jotka eivät itse pysty käyttämään digitaalisia palveluja.

Valtiovarainministeriö tekee kokeiluja aiheesta ja on myös kiinnostunut kuulemaan kokemuksia jo toimivista tavoista tukea asiakkaita digitaalisten palvelujen käytössä. Kiinnostavia ovat esimerkit siitä, mikä ei ole toiminut ja miksi. Esimerkkejä otetaan vastaan julkiselta sektorilta, yrityksistä ja järjestöistä. Jos on kiinnostunut jakamaan kokemustanne ja osaamistanne, yhteyttä voi ottaa osoitteella julkict@vm.fi otsikolla ”AUTA-hanke”.


Verkot ja vempaimet hallintaan -hanke

Keväällä 2016 käynnistyi Eläkeläiset ry:n (2016-2018) Verkko ja vempaimet hallintaan –hanke. Se on valtakunnallinen, ikääntyvälle väestölle suunnattu tieto- ja viestintätekniikkahanke. Verkko ja vempaimet hallintaan –hanke järjestää nettitreffejä, joissa saa opastusta sähköiseen asiointiin sekä laite- ja verkkopalvelujen käyttöön. Hankkeen puitteissa koulutetaan myös vertaisohjaajia. Yksi osa hanketta on Eläkeläiset ry:n yhdistysten kotisivukoulutus.


Web-tietopalvelu

Web-tietopalvelu on 2016 perustetun Datakehitys-nimisen (http://www.datakehitys.com/) yrityksen maksuton palvelu; tieto- ja tukipalveluportaali eri-ikäisille suomalaisille tietoteknologian ja verkkopalvelujen käyttäjille. Palvelu on tarkoitettu tietotekniikan ja sähköisen asioinnin tietotaito-tarpeisiin, palvelua päivitetään säännöllisesti kuukausittain. Mm. termi digitaidot on selitetty selkeästi, digisanasto löytyy kuten myös ohjeet suosituimpien digitaalisten palveluiden käyttöön. Tukisivuston materiaalia voi vapaasti käyttää esimerkiksi koulutus/opastusmateriaalina. 


Werkkoviestijät ry

Werkkoviestijät ry on Eläkkeensaajien Keskusliiton EKL ry:n jäsenten vuonna 2007 perustama yhdistys. Werkkoviestijät tarjoaa vertaistoimintaa ja yhdessäoloa tietotekniikkaan liittyvien aiheiden parissa. Yhdistyksen jäsenetuja ovat keskustelufoorumi Wiestikapula ja Linkkiwinkit-materiaali sekä noin 8 kertaa vuodessa ilmestyvä Jäsenwiesti ja Wiestikapula. Jäsenwiesti ja Linkkiwinkki tarjoavat ohjeita ja tietoa ajankohtaisista tietokoneiden ja mobiililaitteiden käyttöön liittyvistä asioista. Yhdistys julkaiseen myös tietotekniikkaan liittyvää linkkikoostetta. Jäsenet voivat osallistua myös lukupiireihin ja matkoihin. Jäsenet tapaavat kerran kuussa Helsingissä. 

Kuva: Kahvilla / Riikka Aminoff