Kysely vuonna 2021 opastusta saaneille

Kysely opastusta vuonna 2021 saaneille

Tähän kyselyyn pyydetään vastauksia niiltä ikäihmisiltä, jotka ova käyneet opastuksissa vuonna 2021. Opastukset ovat voineet olla kahdenkeskisiä opastuksia, tietokonekerhoissa käymisiä, luentoihin osallistumisia yms.

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastauksista ei voida päätellä kenen opastuksissa tai edes millä paikkakunnalla avuntarvitsija on opastusta saanut.

Jos et osaa vastata johonkin kysymykseen, kohdan voi jättää tyhjäksi. Paina lopuksi sivun alareunasta "LÄHETÄ"-nappia.

Kaikki vastaukset ovat erittäin tärkeitä, jotta Verkosta virtaa -toiminta voi jatkua tulevaisuudessakin.

Vastaaminen vie vain hetken. Suuri kiitos vastauksista!

Klikkaa tästä linkistä päästäksesi vastaamaan.